DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

ESHOP.techseal.cz

Evropské nařízení pro styk s potravinami EG 1935/2004

 • Obecné zásady
 • Skupiny materiálů a předmětů pro styk s potravinami
 • Postup při registraci
 • Založení Evropské referenční laboratoře pro materiály ve styku s potravinami

Obecné zásady rámcového nařízení

Nařízení – v platnosti od 3. prosince 2004 – požaduje, aby materiály ve styku s potravinami:

 • Byly bezpečné;
 • Nesmí uvolňovat své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví, změna složení potravin v nepřijatelným způsobem nebo zhoršit její chuť a vůně.
 • Jsou vyrobeny podle správné výrobní praxe.
 • Předmět určen pro styk s potravinami musí být označeny nebo opatřeny symbolem skleničky a vidličky. Toto označení není povinné, pokud je zřejmé, styku s potravinami v tomto článku, v přírodě, např. nůž, vidlička, sklenice na víno.
 • Označování, reklama a prezentace materiálů pro styk s potravinami nesmí uvádět spotřebitele v omyl.
 • Informace o správném používání materiálů nebo předmětů pro styk s potravinami
 • Sledovatelné v celém výrobním řetězci.

Rámcové nařízení ES 1935/2004.

Skupiny materiálů a předmětů

Nařízení stanoví 17 skupin materiálů a předmětů, které mohou být předmětem zvláštních opatření. Zvláštní opatření se mohou týkat také kombinace různých materiálů a recyklovaných materiálů:

 • aktivní a inteligentní materiály a předměty
 • lepidla
 • keramika
 • korek
 • kaučuky
 • sklo
 • iontoměničové pryskyřice
 • kovy a slitiny
 • papíru a lepenky
 • plastů
 • tiskařské barvy
 • regenerované celulózy
 • silikony
 • textil
 • laky a nátěry
 • vosky
 • dřevo

Existují konkrétní opatření pro keramiku, regenerovanou celulózu, plasty, recyklované plasty a aktivní a inteligentní materiály a předměty.

Nařízení obsahuje definice na aktivní a inteligentní obaly. Pokud materiál uvolňuje látky do potravin, které mění složení potravin nebo vlastnosti,
pak tyto látky musí být v souladu s právními předpisy, např. potravin potravinářské přídatné látky.

Tyto materiály a předměty nelze použít pro maskování zkažených potravin a uvádět spotřebitele v omyl.

Postup při registraci

Nařízení stanoví povolovací řízení pro:

 • Látky pro použití v materiálech pro styk s potravinami a předměty, kterými jsou:
  • Látky používané v plastových materiálech a předmětech;
  • Látky používané pro aktivní nebo inteligentní funkci v aktivních a inteligentních materiálech
  • Látky používané v celofánu v celofánu)
 • Materiály a předměty samotné;
 • Jejich výrobní procesy materiálů pro styk s potravinami a výrobky zejména:
  • Chemické procesy v oblasti recyklaci plastů, které mají být použity v materiálech z plastů pro styk s potravinami

Žadatelé musí:

 • Připravit aplikaci v souladu s pokyny Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA);
 • Podat žádost prostřednictvím národního kontaktního místa;
 • EFSA hodnotí je a dává stanovisko;
 • Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat) dává stanovisko.
 • Povolení je uděleno tím, že vypíše tuto látku do právních předpisů.

Zdroj: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/framework_en.htm

Kompletní text nařízení: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:EN:PDF

Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami:
http://eu.vlex.com/vid/aktivnich-inteligentnich-materialech-58019949

Certifikáty a povolení

Kontakt

TECHSEAL s.r.o.
Černokostelecká 128/161
102 00 Praha 10 – Štěrboholy


info@techseal.cz


Zobrazit na mapě

Členství

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Aktuální informace z oboru

Copyright © 2007 - 2018 TECHSEAL s.r.o.

Facebook