DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

ESHOP.techseal.cz

Školení

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.SKOLENIMONTERU.CZ

ŠKOLENÍ PERSONÁLU PRO MONTÁŽ

PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ PODLE ČSN EN 1591-4

Stand

Od   dubna   2014   platí   nový   standard   ČSN EN 1591- 4 s názvem “Příruby a přírubové  spoje – Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáží šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích”, který posunuje práci zejména montáž přírubových spojů tlakových zařízení na vyšší úroveň tzn. třídy těsnosti a spolehlivosti.

Nabízíme školení podle této normy pro personál zabývající se montáží přírubových spojů a po úspěšném absolvování akreditovaného přezkoušení získá účastník certifikát vydaný Strojírenským zkušebním ústavem s.p.

Poskytujeme kvalifikace základní úrovně viz tabulka 1, vyšší úrovně na vyžádání, odpovědného technika viz tabulka 11. Dále je možno proškolit technické vedoucí, u kterých je přezkoušení nepovinné pokud nepožadují vydání certifikátu.Doba platnosti certifikátu je 5 let, prodloužení na dalších 5 let po přezkoušení. Tento výcvik kvalifikovaného personálu se stal součástí systému managementu kvality.
Certifikace podle výše uvedené normy neznamená oprávnění k činnosti, neboť to je i nadále odpovědnosti zaměstnavatele!

Provozní bezpečnost a těsnost tlakových zařízení je zásadní prioritou v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, životního prostředí a kvality výroby tzv. HSEQ.

Odborný garant: Kontaktní osoby:
Doc. Ing. J. Lukavský, CSc. Ing. J. Tomáš a M. Remeš
Ústav procesní a zpracovatelské techniky,     Fakulta strojní ČVUT Praha Technický úsek TECHSEAL s.r.o.
Technická 4, 166 07 Praha 6 Černokostelecká 128/161, 102 00 Praha 10
tel.: +420 604 443 284 tel.: +420 602 337 058, e-mail: technici@techseal.cz

Certifikáty a povolení

Kontakt

TECHSEAL s.r.o.
Černokostelecká 128/161
102 00 Praha 10 – Štěrboholy


info@techseal.cz


Zobrazit na mapě

Členství

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Aktuální informace z oboru

Copyright © 2007 - 2018 TECHSEAL s.r.o.

Facebook