DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

ESHOP.techseal.cz

Zákaz azbestu v ČR

Platný od 1. 1. 2007
Zákon č. 309/2006Sb.

§ 7
Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma


(3) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce
s azbestem
, s chemickými karcinogeny a biologickými činiteli a pracovní
procesy s rizikem chemické karcinogenity byly v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem vždy prováděny v kontrolovaných
pásmech,
která budou označena a zajištěna tak, aby do nich nevstupovali
zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize,
kontrolu nebo dozor. Do kontrolovaných pásem budou zaměstnavatelem zařazeny
i další práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni působení rizikových
faktorů, pokud je toho třeba k ochraně zdraví zaměstnanců.

§ 8
Zákazy výkonu některých prací

(2) Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz
těchto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní práce, analytické
práce, práce při likvidaci zásob, odpadů a zařízení, která obsahují azbest,
a práce při odstraňování staveb a částí staveb obsahujících azbest, nebo
opravy a udržovací práce na stavbách nebo práce s ojedinělou krátkodobou
expozicí.


Platný od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006
Zákoník práce, novelizace 2004

§ 134c
Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma


(3) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce
s azbestem
, s chemickými karcinogeny a biologickými činiteli a
pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity byly
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem vždy
prováděny v kontrolovaných pásmech
, která budou označena a zajištěna tak,
aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, opravy,
údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor. Do kontrolovaných pásem budou
zaměstnavatelem zařazeny i další práce podle míry výskytu rizikových faktorů.

§ 134d
Zákazy některých prací

(2) Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz
těchto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní práce, analytické práce,
práce při likvidaci zásob, odpadů a zařízení, která obsahují azbest, a práce
při odstraňování staveb a částí staveb obsahujících azbest.


Platný od roku 1998
Zákon č. 301/1998 Sb., příloha, bod 6.2.9

Vláknitý azbest chrysolit … se nesmí používat pro výrobu: …, těsnicích hmot, …

Certifikáty a povolení

Kontakt

TECHSEAL s.r.o.
Černokostelecká 128/161
102 00 Praha 10 – Štěrboholy


info@techseal.cz


Zobrazit na mapě

Členství

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Aktuální informace z oboru

Copyright © 2007 - 2018 TECHSEAL s.r.o.

Facebook